گلزار بهاره
 

گل های آپارتمانی

Currency 60,000 product-img
close

این گیاه دیفن باخیا باید دارای نور زیاد و محیطی گرم باشد - هوای سرد این گیاه را سریعا از بین می برد

Currency 66,000 product-img
close

این گیاه افوربیا باید دارای محیطی باشد که نور نیم سایه - هوای خشک -رطویت زیاد باید داشته باشد

Currency 300,000 product-img
close

گیاه زاموفیلیا کاملا با دوام - کم نور و کم آب می باشد در زمستان هر 2 هفته یکبار آب دادن
کافی است و در تابستان هر یک هفت

Currency 66,000 product-img
close

این گیاه سینگونیوم ابتدا به نور کم نیاز دارد در تابستان اسپری کردن به برگ ها بسیار مناسب هست این گیاه رشد بسیار بالایی دارد .

Currency 84,000 product-img
close

این گیاه درسینا کامپکت باید در محیطی باشد که نور کم داشته باشد یعنی نور از پشت پرده به آن بتابد

Currency 180,000 product-img
close

- این گیاه سانسوریا گیاه خیلی زیبا می باشد و یکی از با دوام ترین گیاهان می باشد
که در محیط خشک و سایه کاملا مقاوم است و به زبان مادر شوهر شناخته می شو

Currency 144,000 product-img
close

این گیاه هم از خانواده آگلونما بوده و اسم آن آگلونما سفید می باشد محیط آن باید مرطوب و گرم باشد طوری که هروز با اسپری به برگ های آن آب پاشیده باشد

Currency 102,000 product-img
close

این گیاه هم از خانواده آگلونما بوده و اسم رایج آن آگلنما هندوانه ای می باشد
که نحوه نگهداری خاک آن باید هر روز خیس بوده و محیط گرم داشته باشد

Currency 108,000 product-img
close

گیاه اسپاتی جز گیاهان گلدار می باشد که اکثر مشتریان از بین تمامی گیاهان دیگر این گیاه را انتخاب می کنند محیط این گیاه باید دارای رطوبت زیاد باشد.

Currency 192,000 product-img
close

به این گیاه آگلونما گلد گفته می شود احتیاج به گرمای زیاد و رطوبت داردهر روز
با اسپری به برگ های آن -آب پاشیده شود رشد سریع تری این گیاه (آگلونما گلد ) انجام می دهد

Currency 132,000 product-img
close

این گیاه دیفن باخیا از نام شخصی به نام جوزف دیفن برداشته شده است این گیاه دیفن باخیا
ریشه سمی داشته و به سرما بسیار حساس می باشد باید در محیط گرم با نور غیر مستقیم قرار گرفته باشد

Currency 102,000 product-img
close

گیاه آپارتمانی اریکا یکی از زیباترین و بادوام ترین گیاه های آپارتمانی می باشد
برای اینکه این گیاه رشد سریع داشته باشد هر روز اگر بتونیم برگ گیاه را اسپری کنیم
رشد سریع تر و گیاه اریکا زیباتری همیشه داریم

Currency 138,000 product-img
close

این گیاه آگلونما پوست ماری از خانواده گیاه آگلونما بوده و پوست ماری گفته می شود
این گیاه دوام خیلی زیادی داشته و به نور - گرما و در هر دمایی مساعد می باشد

Currency 108,000 product-img
close

نام این گیاه کروتن می باشد -
گیاه کروتن به خاک خیس - گرمای زیاد- نور معمولی احتیاج دارد
در زمستان هفته ای یک نوبت و در تابستان هر سه روز یک بار به اب احتیاج دارد -

Currency 156,000 product-img
close

گیاه شامادورا یکی از زیباترین و با دوام ترین گیاهان موجود می باشد نحوه آبیاری
آن در زمستان هفته ای یک نوبت - در تابستان هر 3 روز یک بار کافی می باشد