گلزار بهاره
 

گل آرایی داخل فانوس

Currency 165,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل ارکیده فرنوبسیس خال دار بنفش 30 گل (در صورت نبودن این رنگ از رنگ دیگر استفاده می شود )

Currency 185,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 3 شاخه - گل لیلیوم صورتی 1 گل - گل رز لب ماتیکی 2 شاخه - گل السترمریا 2 شاخه