گلزار بهاره
 

گل آرایی داخل شیشه

Currency 330,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز آبی هلندی 30 شاخه - گل لیلیوم سفید 12 گل
در این مدل از گل آرایی که بروی جام سفید شیشه ای کار شده است که از 30 شاخه رز آبی و لیلیوم سفید استفاده است که ترکیب این دو گل بسیار زیباست و برای مراسم خواستگاری و بله برون بسیار مناسب می باشد

Currency 300,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 10 شاخه - گل لیلیوم کرم 8 گل - گل رز سفید 5 شاخه - گل رز قرمز 8 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس سفید 15 گل
در این مدل که بر روی شیشه سفید کار شده است از گلهای آنتریوم بنفش که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت و ارکیده سفید که جلوه خاصی به این مدل داده است که بری مراسم های گوناگون بسیار مناسب و زیبا می باشد.

Currency 385,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز 40 شاخه - گل لیلیوم سفید 15گل
در این گل آرایی که داخل شیشه سفید کار شده است از 40 شاخه رز قرمز که نماد رساندن عشق به معشوق می باشد و لیلیوم سفید که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری و بله برون و قدم نو رسیده بسیار مناسب می باشد

Currency 225,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم پبروزی 8 شاخه - گل لیلیوم غنچه 12 گل - گل آلسترمریا سفید 12 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس صورتی 10 گل
در این گل آرایی که داخل شیشه سفید کار شده است از گل های سفید و صورتی استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی و رنگ صورتی نماد آرامش می باشد که برای هدیه دادن و مراسم خواستگاری بسیار زیبا می باشد

Currency 260,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 12 شاخه - گل آلسترمریا بنفش 10 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 5 گل - گل ارکیده فارانوبسیس زرد 20 گل
در این مدل از گل آرایی که بر روی شیشه کارشده است از آنتریوم بنفش - آلسترمریا و لیلیوم و گل ارکیده فارانوبسیس استفاده شده است که برای مراسم خواستگاری - قدم نو رسیده بسیار مناسب است .

Currency 195,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 10 شاخه - گل آلسترمریا بنفش 10 شاخه - گل لیلیوم سفید 3 گل - گل ارکیده فارانوبسیس کرم 10 گل
در این مدل از گل آرایی که داخل شیشه کار می شود از 10 شاخه آنتریوم بنفش که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد و ارکیده فارانوبسیس کرم به همراه السترمریا بنفش و لیلیوم سفید جلوه زیبایی به این سبد داده است که برای مراسم خواستگاری و هدیه دادن بسیار زیبا می باشد .