گلزار بهاره
 

گلدان های خالی

Currency 72,000 product-img
close

این مدل گلدان سفالی گرد بوده و رنگ آن را زیتونی گفته می شود در 2 سایز موجود می باشد

Currency 96,000 product-img
close

این گلدان سفالی سفید در 2 سایز و برای گیاهان آپارتمانی نسبتا بزرگ استفاده می شود

Currency 66,000 product-img
close

این گلدان برای گیاهان آپارتمانی بزرگ قابل استفاده می باشد

Currency 96,000 product-img
close

این گلدان از سفال به طرح برگ در دوسایز می باشد

Currency 108,000 product-img
close

این مدل از گلدان سفالی گرد و به رنگ مسی در سه سایز می باشد

Currency 108,000 product-img
close

این مدل از سفال در سه سایز و به رنگ سفید می باشد

Currency 96,000 product-img
close

به این مدل سفال طرح پروانه ای گفته می شود

Currency 66,000 product-img
close

این مدل از گلدان برای گیاهان بزرگ قابل استفاده می باشد و طرح آن سنگی می باشد

Currency 72,000 product-img
close

این مدل از گلدان سفالی گرد در 2 سایز و به رنگ زیتونی گفته می شود

Currency 108,000 product-img
close

این مدل از گلدان در سه سایز و رنگ آن طلایی گفته می شود

Currency 108,000 product-img
close

این مدل از گلدان سفالی مشکی بوده و در سه سایز می باشد