گلزار بهاره
 

ماشین عروس

Currency 420,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 400 شاخه - گل قلنفور 20 دسته
در این مدل ماشین عروس که به آن مدل خطی یا ریسه ای گفته می شود از 400 شاخه گل رز قرمز ایرانی استفاده شده است که رز قرمز پیام آور احساسات عشق به معشوق می باشد

Currency 540,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 550 شاخه - گل قلنفور 20 دسته
در این مدل ماشین عروس که به آن مدل خطی یا ریسه ای گفته می شود از 550 شاخه گل رز قرمز ایرانی استفاده شده است که رز قرمز پیام آور احساسات عشق به معشوق می باشد

Currency 540,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم صورتی - گل لیلیوم سفید - گل داودی میناتور صورتی
در این مدل ماشین عروس که به مدل هفتی یا گلوبندی معروف می باشد از گلهای لیلیوم سفید و صورتی و داودی مینیاتور صورتی استفاده شده است که مدل بسیار زیبا و خاصی می باشد

Currency 480,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیسی انتوس صورتی
این مدل از ماشین عروس که به مدل خطی یا ریسه ای معروف است با گل لیسی انتوس صورتی یکدست کار شده است که رنگ صورتی نماد آرامش می باشد

Currency 456,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم صورتی و فرزیا سفید (در صورت نبودن گل فرزیا سفید به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود)

Currency 420,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم زرد و صورتی
این مدل ماشین عروس یکی از زیباترین و ساده ترین مدل های ماشین عروس است که به آن مدل ریسه ای یا خطی گفته می شود که در آن از گل لیلیوم زرد و صورتی استفاده شده است

Currency 420,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم صورتی - گل فرزیا سفید
(در صورت نبودن گل فرزیا سفید به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود )در این مدل که ماشین عروس که مدل خطی یا ریسه ای گفته می شود از گل لیلیوم صورتی و گل فرزیا استفاده شده است اگر به دنبال ماشین ساده و شیک هستید بهتون پیشنهاد می کنیم

Currency 444,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل فرزیا سفید - گل داودی مینیاتور سفید (در صورت نبودن گل فرزیا به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود)
در این مدل ماشین عروس که به آن مدل خطی یا ریسه ای گفته می شود از گل فرزیا سفید و داودی مینیاتور سفید استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد

Currency 420,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 450 شاخه