گلزار بهاره
 

سبدگل پیوند

Currency 780,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم سفید 20 شاخه - گل آنتریوم سفید 40 شاخه - گل آنتریوم پیروزی 5 شاخه - گل آلسترمریا سفید 30 شاخه

Currency 876,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 65 شاخه - گل آنتریوم سبز 18 شاخه - گل رز لب ماتیکی هلندی 30 شاخه - گل رز قرمز 10 شاخه- گل لیلیوم کرم 35 گل

Currency 546,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز لب ماتیکی هلندی 55 شاخه - گل آنتریوم قرمز 11 شاخه - گل لیلیوم صورتی 12 گل

Currency 684,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 23 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 20 گل - گل زنبق بنفش 20 شاخه (در صورت نبودن به علت تغییر فصل با فروشگاه تماس بگیرید)-گل آلسترمریا صورتی 20 شاخه -گل ارکیده فالانوبسیس صورتی 30 گل
در این سبدگل خاص و زیبا از گلهای آنتریوم - زنبق - آلسترمریا و لیلیوم استفاده شده است که گل ارکیده فالانوبسیس هم جلوه خاص و زیبایی به این سبدگل داده است که برای مراسم افتتاحیه - پیوند و حتی خواستگاری هم بسیار زیبا می باشد

Currency 984,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 65 شاخه - گل آنتریوم قرمز 8 شاخه - گل آنتریوم کرم 20 شاخه - گل لیلیوم صورتی 25 گل-گل زنبق بنفش 15 شاخه - گل قلنفور 15 دسته

Currency 1,920,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم صورتی 35 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 40 شاخه - گل آنتریوم بنفش 60 شاخه - گل رز سفید خلندی 150 شاخه - گل قلنفور 10 دسته
در این سبدگل از گل لیلیوم صورتی و لیلیوم نیف و آنتریوم بنفش استفاده شده است که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد و رز سفید که نماد پاکی و مهربانی می باشد جلوه خاص و زیبایی به این سبدگل داده است

Currency 3,000,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل ارکیده فارانوبسیس زرد - صورتی - بنفش - سفید 650 گل - گل آنتریوم بنفش 40 شاخه - گل آنتریوم سبز 15 شاخه
اگر به دنبال یک کار خاص و زیبا برای مراسم پیوند - افتتاحیه و حتی خواستگاری هستید این کار رو بهتون پیشنهاد می کنیم گل ارکیده فالانوبسیس - آنتریوم بنفش و آنتریوم سبز جلوه خاص و زیبایی به این سبد گل داده است

Currency 1,140,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم صورتی و گل لیلیوم نیف 70 شاخه - گل آنتریوم صورتی 20 شاخه
در این سبدگل که به صورت گرد گل آرایی شده است ار گل های لیلیوم صورتی استفاده شده است که آنتریوم صورتی که نماد محبت و آرامش می باشد جلوه خاصی به این سبد گل داده است که برای مراسم پیوند به دنبال کار خاصی هستید بهتون پیشنهاد می کنیم

Currency 840,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 38 شاخه - گل رز سفید هلندی 40 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 45 گل -
در این سبدگل که برای مراسم پیوند - افتتاحیه و ... بسیار مناسب می باشد از گلهای آنتریوم صورتی و رز سفید استفاده شده است که رنگ صورتی نماد آرامش و رنگ سفید نماد ملایمت می باشد

Currency 432,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم قرمز 12 شاخه - گل لیلیوم صورتی 10 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 5 شاخه
در این سبد گل که بر روی پایه فرفورژه می باشد از گلهای صورتی همانند لیلیوم که رنگ صورتی نماد آرامش و محبت می باشد و آنتریوم قرمز که جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 840,000 product-img
close

گلهای کار شده : گ استرزیا 40 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 30 شاخه - گل آنتریوم قرمز 20 شاخه - گل آنتریوم صورتی 10 شاخه - گل آلسترمریا بنفش 20 شاخه - گل آلسترمریا کرم 20 شاخه
در این سبدگل به صورت گرد کار شده است از 40 شاخه گل استرزیا که به مرغ بهشت هم معروف است استفاه شده است آنتریوم قرمز 20 شاخه استفاده شده است رنگ قرمز نماد عشق و محبت و گرمی می باشد برای مراسم پیوندبسیار زیبا می باشد .

Currency 876,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا70 شاخه -گل آنتریوم صورتی 18 شاخه - گل لیلیوم کرم 25 گل - گل رز سفید 30 شاخه
در این سبدگل 2 طبقه از 70 شاخه گل استرزیا که به آن مرغ بهشت هم گفته می شود و 18 شاخه آنتریوم صورتی که رنگ صورتی نماد آرامش می باشد و رز سفید که30 شاخه استفاده شده است جلوه خاصی به این سبد گل داده است که رنگ سفید نماد مهربانی و ملایمت می باشد که برای مراسم پیوند - افتتاحیه و نمایشگاه های بین المللی بسیار مناسب می باشد

Currency 720,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا 65 شاخه - گل آنتریوم قرمز 13 شاخه - گل داودی مینیاتور صورتی 5 دسته - گل لیلیوم مدل نیف 30 گل
در این تاج گل از 65 شاخه گل استرزیا که به آن مرغ بهشت گفته می شود و 13 شاخه آنتریوم قرمز که رنگ قرمز نماد عشق - محبت و گرمی می باشد استفاده شده است که لیلیوم مدل نیف جلوه خاصی به این تاج گل داده است که برای مراسم پیوند - افتتاحیه و نمایشگاه های بین المللی بسیار مناسب است

Currency 1,020,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم کرم 30 شاخه - گل لیلبیوم صورتی 30 شاخه - گل آنتریوم قرمز 20 شاخه
در این سبدگل که به صورت گرد گل آرایی شده است ار گل های لیلیوم صورتی و کرم استفاده شده است که آنتریوم قرمز که نماد عشق و محبت و گرمی می باشد جلوه خاصی به این سبد گل داده است که برای مراسم پیوند به دنبال کار خاصی هستید بهتون پیشنهاد می کنیم

Currency 936,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا 75 شاخه - گل آنتریوم قهوه ای 25 شاخه - گل شیپوری سفید 40 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس سفید 15 گل - گل لیلیوم مدل نیف 20 گل
در این تاج گل دو طبقه از 75 شاخه گل استرزیا که به آن مرغ بهشت هم گفته می شود استفاده شده است و گل شیپوری سفید که فصل آن از اوایل زمستان تا اواخر ماه اردیبهشت می باشد جلوه زیبایی به این تاج گل داده است همچنین گل آنتریوم قهوهای که رنگ قهوه ای نماد سادگی می باشد به همراه ارکیده فارانوبسیس و لیلیوم سفید که رنگ سفید هم نماد ملایمت و مهربانی می باشد

Currency 408,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا 30 شاخه - گل آنتریوم سفید 12 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 18 گل
در این مدل که بر روی پایه فرفورژه کار شده است از 30 شاخه گل استرزیا که به آن مرغ یا پرنده بهشت هم گفته می شود به همراه 12 شاخه آنتریوم سفید که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد و گل لیلیوم مدل نیف جلوه بسیار زیبایی به این سبد داده است

Currency 330,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا 17 شاخه -گل انتریوم سفید 7 شاخه - گل لیلیوم صورتی 7 گل - گل میخک مینیاتور بنفش 2 دسته - گل السترمریا بنفش 10 شاخه
در این مدل از سبدگل از گلهای سفید و صورتی و بنفش استفاده شده است که گل سفید نماد پاکی و محبت - گل صورتی نماد ارامش و رنگ بنفش نماد ثروت می باشد به همراه 17 شاخه گل استرزیا که برای مراسم بله برون بسیار مناسب می باشد.

Currency 672,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا 50 شاخه - گل انتریوم سفید 11 شاخه - گل لیلیوم گلبهی 15 شاخه - گل داودی میناتور قهوه ای 5 دسته -

Currency 1,068,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل آنتریوم قرمز 37 شاخه گل آنتریوم سفید 42 شاخه گل لیلیوم گلبهی 60 گل گل آلسترمریا کرم 20 شاخه

Currency 426,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم قرمز 14 شاخه - گل لیلیوم صورتی 35 گل گل استرزیا 9 شاخه

Currency 372,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل استرزیا 21 شاخه گل آنتریوم سفید 14 شاخه گل لیلیوم کرم 13 گل

Currency 324,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل استرزیا 13 شاخه - گل لیلیوم گلبهی 10 گل گل آنتریوم قهوه ای 5 شاخه گل زنبق 15 شاخه گل السترمریا بنفش 12 شاخه

Currency 318,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل آنتریوم قرمز 7 شاخه گل استرزیا 15 شاخه - گل لیلیوم کرم 7 گل - گل آلسترمریا صورتی 15 شاخه