گلزار بهاره
 

سبدگل قدم نو رسیده

Currency 245,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز مصنوعی 40 شاخه

Currency 176,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل آنتریوم سفید 1 شاخه - گل آنتریوم بنفش 2 شاخه -
گل فرزیا صورتی 3 دسته (در صورت نبودن به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاه می شود )
گل داودی بنفش 1 دسته - گل آلسترمریا سفید 7 شاخه - غنچه لیلیوم 5عدد

Currency 180,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل رز قرمز مصنوعی 17 شاخه -گل داودی مینیاتور سبز 1 دسته