گلزار بهاره
 

سبدگل خواستگاری

Currency 280,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید هلندی 30 شاخه - گل آنتریوم پیروزی 5 شاخه - گل لیلیوم صورتی 7 گل
در این سبدگل از 30 شاخه گل رز سفید که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد استفاده شده است که گل آنتریوم و لیلیوم صورتی هم جلوه خاصی به این سبدگل داده است که برای مراسم بله برون و خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 400,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل ارکیده دندربیوم سفید و صورتی 15 شاخه (در صورت نبودن از گل جایگزین ارکیده فارانوبسیس استفاده می شود)-گل رز لب ماتیکی 4 شاخه - گل آنتریوم بنفش 4 شاخه - گل رز سفید هلندی 6 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 3 گل
این مدل یکی از زیباتزین مدل های گل آرایی می باشد که برای مراسم خواستگاری - بله برون و قدم نو رسیده بسیار مناسب است اگر به دنبال مدل خاصی هستید این مدل بهتون پیشنهاد می کنیم

Currency 570,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل ارکیده فارانوبسیس 50 گل -آنتریوم صورتی 10 شاخه -رز سفید هلندی 40 شاخه - رز لب صورتی 20 شاخه
در این سبدگل از گل آنتریوم صورتی و رز سفید و صورتی استفاده شده است که رنگ صورتی نماد ارامش و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد گل ارکیده سفید فارانوبسیس جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 180,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 6 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 11 گل - گل آلسترمریا کرم 7 شاخه - گل رز مینیاتور 2 دسته

Currency 280,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 7 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 10 شاخه - گل شیپوری قرمز 10 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس صورتی 20 گل - گل آلسترمریا بنفش 7 شاخه - گل فرزیا قرمز 2 دسته
در این سبدگل زیبا و خاص از گلهای بنفش و صورتی عمدتا استفاده شده است که گل بنفش نماد قذرت و ثروت مانند آنتریوم و گل صورتی نماد آرامش مانند لیلیوم و ارکیده می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 485,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 20 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس سفید 45 گل - گل لیلیوم مدل نیف 7 گل - گل آنتریوم پیروزی 6 شاخه - گل شیپوری زرد 10 شاخه - گل شیپوری قرمز 5 شاخه
در این سبدگل بسیار زیبا (از نظرما) از گل ارکیده فارانوبسیس سفید که جلوه خاص و زیبایی به این سبدگل داده است استفاده شده است گل شیپوری زرد و قرمز هم زیبایی خاصی این سبدگل داده است

Currency 260,000 product-img
close

گلهای کارشده : گل آنتریوم صورتی 9 شاخه - گل لیلیوم صورتی 9گل - ارکیده فارانوبسیس صورتی 15 گل - گل فرزیا صورتی 3 دسته - گل داودی مینیاتور صورتی 2 دسته
در این سبد گل از تم صورتی استفاده شده است که تمامی گلهای صورتی مانند آنتریوم صورتی - لیلیوم صورتی - فرزیا صورتی - داودی مینیاتور صورتی - که رنک صورتی نماد آرامش می باشد

Currency 230,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سبز 7 شاخه - گل آنتریوم کرم 5 شاخه -گل لیلیوم سفید 8 گل - گل ارکیده فارانوسیس صورتی 15 گل
در این سبدگل از آنتریوم کرم و سبز استفاده شده است که لیلیوم سفید و ارکیده صورتی جلوه زیبایی به این سبدگل داده است که رنگ سفید نماد ملایمت و رنگ صورتی نماد آرامش می باشد

Currency 210,000 product-img
close

گلهای کار شده : آنتریوم قهوه ای 6 شاخه - گل لیلیوم صورتی 8 گل - گل ارکیده فارانوبسیس سفید 8 گل
در این سبدگل از گل آنتریوم قهوه ای و لیلیوم صورتی و ارکیده سفید استفاده شده است که گل ارکیده جلوه خاصی به این سبد داده است که برای مراسم خواستگاری و بله برون بسیار زیبا می باشد .

Currency 180,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 11 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 15 گل - گل آلسترمریا بنفش 6 شاخه - گل فرزیا سفید 2 دسته
در این سبدگل از گل آنتریوم بنفش که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت و فرزیا سفید که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد استفاده شده است که لیلیوم مدل نیف جلوه بسیار زیبایی به این سبدگل داده است

Currency 345,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 15 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 15 گل - گل آلسترمریا صورتی 15 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس سفید 20 گل -گل رز گلبهی 4 شاخه
در این سبد گل از 15 شاخه گل آنتریوم بنفش استفاده شده است که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد و گل ارکیده فارانوبسیس سفید که نماد ملایمت و مهربانی می باشد جلوه خاص و زیبایی به این سبدگل داده است

Currency 230,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 7 شاخه - گل لیلیوم صورتی 11 گل - گل میخک مینیاتور صورتی 1 دسته - گل فرزیا بنفش 2 دسته - گل ارکیده فارانوبسیس 25 گل
در این سبدگل شیک از 6 شاخه آنتریوم بنفش که رنگ بنفش نماد ثروت می باشد و رنگ صورتی که رنگ آرام می باشد عمدتا استفاده شده است که گلهای صورتی این سبدگل لیلیوم - میخک مینیاتوری - ارکیده فارانوبسیس می باشد .

Currency 260,000 product-img
close

گلهای کارشده: رز سفید 4 شاخه-آنتریوم کرم 4 شاخه-آنتریوم مینی بنفش 2 شاخه-ارکیده بنفش فارانوبسیس 12 گل-لیلیوم سفید 7 گل-
این سبد کل بسیار زیبا که بیشتر از ترکیب رنگی گل هایی همچون رز سفید و لیلیوم سفید که سفید نماد ملایمت و مهربانی و آنتریوم بنفش و ارکیده فرونوبسیس بنفش که رنگ بنفش نماد ثروت می باشد پیشنهادی ویژه برای شما همراهان گرامی می باشد.

Currency 220,000 product-img
close

گلهای کارشده: آنتریوم قرمز 7 شاخه-لیلیوم کرم 9 گل-آلسترمریا قرمز 12 شاخه.فرزیا قرمز 2 دسته-
در این سبد گل زیبا که اکثرا از گلهای قرمز همانند آنتریوم-فرزیا و آلسترمریا که رنگ قرمز نماد محبت-گرمی وعشق و دلگرمی میباشد استفاده شده است و لیلیوم کرم آن جلوه خاصی به این سبد گل داده است.

Currency 250,000 product-img
close

گلهای کارشده: آنتریوم بنفش 6 شاخه-آنتریوم مینیاتوری بنفش 10 شاخه-داوودی مینیاتوری 1 دسته-فرزیا بنفش 2 دسته-آلسترمریا صورتی 10 شاخه-ارکیده فارانوبسیس صورتی 10 گل-
این دسته گل زیبا و بسیار لاکچری با گلهایی مانند آنتریوم بنفش که رنگ بنفش نماد ثروت و آلسترمریا و ارکیده فارانوبسیس صورتی که نماد آرامش میباشد تزیین شده است پیشنهادی بسیار ویژه برای شما عزیزان میباشد.

Currency 155,000 product-img
close

گلهای کارشده: 6 شاخه آنتریوم قهوه ای-3 شاخه آنتریوم مینیاتوری قرمز-لیلیوم صورتی 10 گل-7 شاخه آلسترمریا سفید-
این سبد گل بسیار زیبا که دارای رنگ بندی گلهایی همچون آنتریوم قهوه ای که نماد سادگی و آلسترمریا سفید که نماد ملایمت و مهربانی و پاکی است پیشنهادی ویژه برای مراسم شما خوبان میباشد.

Currency 125,000 product-img
close

گلهای کارشده: آنتریوم قهوه ای 3 شاخه-لیلیوم سفید 4 گل-آلسترمریا قرمز 5 شاخه.-فرزیا قرمز 3 دسته-
این سبد گل زیبا و شیک علاوه بر زیبا بودن دارای قیمت بسیار مناسب برای مراسم خواستگاری شما عزیزان میباشد که در آن گلهای آنتریوم قهوه ای پهن جلوه ی خاصی به این سبد گل داده است.

Currency 250,000 product-img
close

گلهای کارشده: گل آنتریوم قاشقی صورتی 4 شاخه-گل لیلیوم صورتی 5 گل-گل ارکیده فارانوپسیس سفید9 گل-گل شیپوری سفید 3 شاخه-گل فرزیا قرمز 2دسته-آنتریوم مینیاتور قرمز 7 شاخه
این سبد گل خاص با رنگ بندی بسیار زیبا کاملا مناسب برای مراسم خواستگاری میباشد که در آن از گلهایی زیبا مانند آنتریوم مینیاتور قرمز وفرزیا قرمز که رنگ قرمز نشان عشق و محبت میباشد جلوه خاصی به این سبد گل داده است

Currency 380,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 40 شاخه - گل رز سفید 20 شاخه

Currency 170,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 8 شاخه - گل لیلیوم گلبهی 12 گل - گل السترمریا بنفش 10 شاخه -

Currency 145,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید 6 شاخه - گل آنتریوم بنفش 6 شاخه - گل لیلیوم سفید 7 گل - گل داودی صورتی 3 دسته -

Currency 150,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 6 شاخه گل لیلیوم سفید 4 گل - گل رز سفید 3 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس 4 گل

Currency 185,000 product-img
close

گلهای کار شده : آنتریوم قرمز 9 شاخه - گل لیلیوم سفید 8 گل - گل ارکیده فارانوبسیس 6 گل -

Currency 170,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 9 شاخه گل آلسترمریا 10 شاخه - گل استرزیا 4 شاخه