گلزار بهاره
 

سبدگل خواستگاری

Currency 420,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید هلندی 55 شاخه - گل آنتریوم بنفش 16 شاخه - گل آنتریوم صورتی 12 شاخه

Currency 300,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 25 شاخه - گل رز سفید هلندی 20 شاخه

Currency 240,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید - گل شیپوری -گل لیسی انتوس صورتی و بنفش - گل آلسترمریا بنفش - داودی مینیاتور صورتی

Currency 240,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز آبی 10 شاخه - گل رز زرد 10 شاخه - گل رز سفید 5 شاخه - گل لیسی انتوس کرم 6 دسته - گل داودی مینیاتور قهوه ای 4 دسته - داودی مینیاتور سفید 2 دسته

Currency 330,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 20 شاخه - گل رز سفید هلندی 20 شاخه - گل لیسی انتوس کرم 5 دسته
این سبدگل شیک و خاص برای مراسم خواستگاری - تولد و بله برون بسیار مناسب می باشد که در آن از آنتریوم بنفش و رز سفید و لیسی انتوس کرم استفاده شده است که رنگ بنفش هم نماد قدرت و ثروت می باشد

Currency 300,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 80 شاخه - گل آنتریوم لب ماتیکی 17 شاخه
در این سبدگل از 80 شاخه گل رز قرمز استفاده شده است که رز قرمز پیام آور احساسات عشق به معشوق می باشد و آنتریوم لب ماتیکی جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 140,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 3 شاخه - گل رز قرمز هلندی 9 شاخه - گل لیلیوم سفید 4 گل
در این سبدگل از گلهای آنتریوم صورتی - لیلیوم سفید و رز قرمز استفاده شده است که رنگ قرمز نماد و پیام آود عشق به معشوق می باشد و رنگ صورتی نماد آرامش و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار زیبا می باشد

Currency 215,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 11 شاخه - گل رز قرمز هلندی 15 شاخه
در این سبدگل از که بر روی سفال طوسی کار شده است از گل آنتریوم سفید و رز قرمز هلندی استفاده شده است که رز قرمز نماد و پیام آور احساسات و عواطف عشق به معشوق می باشد و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد

Currency 430,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 28 شاخه - گل رز سفید هلندی 30 شاخه - گل لیلیوم سفید 15 گل
این مدل یکی از زیبا ترین و خاص ترین مدل های فروشگاه گلزار بهاره می باشد که از گلهای آنتریوم بنفش و رز و لیلیوم سفید استفاده شده است که گل آنتریوم بنفش نماد قدرت و پایداری می باشد و رنگ سفید نماد ملایمت و پاکی

Currency 350,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 13 شاخه - گل رز لب ماتیکی هلندی 17 شاخه - گل رز سفید هلندی 16 شاخه - گل آلسترمریا صورتی 10 شاخه - گل لیلیوم صورتی 15 گل

Currency 360,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل شیپوری سفید 35 شاخه - گل آلسترمریا زرد 20 شاخه - گل داودی مینیاتور صورتی 5 دسته - گل داودی مینیاتور قهوه ای 5 دسته
در این سبدگل که به صورت گرد گل آرایی شده است از گل شیپوری سفید در قدیم برای تاج گذاری پادشاهان استفاده می شد و امروزه نشانگر افتخار و جذابیت می باشد و گل آلسترمریا و داودی جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 480,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 55 شاخه - گل رز سفید هلندی 30 شاخه
در این سبدگل که از گل رز سفید و قرمز استفاده شده است که رز قرمز بیانگر رساندن پیام عشق به معشوق می باشد و رز سفید بیانگر ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 390,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 15 شاخه - گل لیسی انتوس بنفش 5 دسته - گل رز سفید هلندی 30 شاخه - گل لیلیوم سفید 15 گل
در این سبد گل خاص و زیبا از گلهای آنتریوم بنفش لیسی انتوس بنفش و رز سفید استفاده شده است که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 270,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 14 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 15 گل - گل رز لب ماتیکی هلندی 6 شاخه - گل رز سفید هلندی 3 شاخه - گل آلسترمریا صورتی 10 شاخه
در این سبدگل از گلهای آنتریوم - لیلیوم - رز و آلسترمریا کار شده است که هر یک در دنیای امروز دارای معانی زیبا می باشد به عنوان مثال گل آنتریوم بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد که برای مراسم های خواستگاری - بله برون و هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 340,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 40 شاخه
در این سبدگل از 40 شاخه گل رز قرمز استفاده شده است که گل رز قرمز بیانگر رساندن عشق به معشوق می باشد که برای مراسم خواستگاری و بله برون و حتی ولنتاین بسیار خاص و زیبا می باشد

Currency 260,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم پیروزی 15 شاخه - گل رز سفید هلندی 6 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 15 گل - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه
در این سبدگل از گل آنتریوم مدل پیروزی و لیلیوم و رز و آلسترمریا استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی و رنگ صورتی نماد آرامش می باشد که برای مراسم خواستگاری - بله برون بسیار مناسب می باشد

Currency 270,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیسی انتوس سفید - گل لیسی انتوس کرم - گل لیسی انتوس چیتی - گل لیسی انتوس صورتی - داودی مینیاتور قهوه ای - گل آلسترمریا کرم -گل داودی مینیاتور سبز
در این سبدگل که به صورت گرد کار شده است از ترکیب چند گل مختلف با رنگ های مختلف استفاده شده است گلهایی مانند لیسی انتوس - آلسترمریا-داودی مینیاتور که جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 370,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم مدل نیف 30 گل - گل لیسی انتوس صورتی 5 دسته - گل آلسترمریا قهوه ای 20 شاخه - گل لیسی انتوس بنفش 2 دسته
در این سبدگل که به صورت گرد کار شده است از ترکیب 3 گل لیلیوم-لیسی انتوس-گل آلسترمریا قهوه ای کار شده است که بسیار زیبا و خاص می باشد که برای مراسم خواستگاری - بله برون و هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 180,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیسی انتوس بنفش 6 دسته - گل آلسترمریا سفید 15 شاخه - گل داودی مینیاتور سفید 5 دسته - گل داودی مینیاتور صورتی 2 دسته - گل داودی مینیاتور سبز 2 دسته
در این سبدگل که به صورت گرد کار شده است از ترکیب گلهای مختلف استفاده شده است که به آن مدل بهاره گقته می شود از ترکیب رنگ بنفش و سفید و سبز استفاده شده است

Currency 180,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید هلندی 12 شاخه - گل آنتریوم صورتی 4 شاخه - گل داودی مینیاتور سبز 2 دسته - گل لیلیوم صورتی 8 گل
در این سبدگل از گل آنتریوم صورتی - رز سفید - لیلیوم صورتی و داودی مینیاتور سبز استفاده شده است که رنگ صورتی نماد آرامش و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی و رنگ سبز نمادآزادی و رهایی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد .

Currency 270,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 11 شاخه - گل رز لب ماتیکی 12 شاخه - گل لیلیوم صورتی 15 گل - گل داودی مینیاتور صورتی 3 دسته
در این سبدگل از گلهای آنتریوم - لیلیوم صورتی و رز لب ماتیکی و داودی میناتور استفاده شده است که برای مراسم خواستگاری بسیار شیک و مناسب می باشد

Currency 290,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 9 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 25 گل - گل آلسترمریا بنفش 10 شاخه - گل رز لب ماتیکی هلندی 13 شاخه
در این سبدگل از گلهای آنتریوم بنفش - لیلیوم مدل نیف و آلسترمریا بنفش استفاده شده است که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد و لیلیوم جلوه خاصی به این سبدگل داده است که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 130,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز صورتی 6 شاخه - گل آنتریوم صورتی 3 شاخه - گل لیلیوم صورتی 2 گل -گل داودی مینیاتور سبز 2 دسته
در این سبدگل از گلهای آنتریوم - لیلیوم و رز صورتی استفاده شده است که رنگ صورتی نماد آرامش می باشد و داودی مینیاتور سبز که جلوه خاصی به این سبدگا داده است که برای خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 255,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 5 شاخه - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه - گل آلسترمریا قرمز 10 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 20 گل
در این سبدگل که بر روی توپ قهوه ای کار شده است از گلهای سفید و صورتی استفاده شده است که گل صورتی نماد آرامش و گل سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار مناسب می باشد