گلزار بهاره
 

سبدگل تا صدهزار تومان

Currency 93,600 product-img
close

گلهای کارشده: آلسترمریا سفید ۱۵ شاخه - السترمریا قرمز ۵ شاخه - داودی مینیاتور بنفش ا دسته
این سبد گل زیبا با قیمتی بسیار مناسب و با رنگ بندی فوق العاده گلهایی همچون آلسترمریا سفید که رنگ سفید نماد پاکی و مهربانی و داوودی میینیاتوری بنفش که رنگ بنفش نماد ثروت میباشد تزیین شده که پیشنهادی ویژه برای شما دوستان گرامی میباشد.

Currency 118,800 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم پیروزی 6 شاخه - گل لیلیوم 8 گل - گل لیسی انتوس کرم 1 دسته - رز سفید 4 شاخه
در این سبدگل از 6 شاخه انتریوم پبروزی و گل لیلیوم صورتی و لیسی انتوس کرم و رز سفید 4 شاخه که جلوه خاصی به این سبد گل داده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد .

Currency 72,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم زرشکی 3 شاخه - لیلیوم کرم 5 گل - گل آلسترمریا قرمز 5 شاخه
در این سبدگل شیک از گلهای زرشکی و لیلیوم کرم و آلسترمریا قرمز که رنگ قرمز نماد عشق و محبت و گرمی می باش

Currency 79,200 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید هلندی 3 شاخه - گل آلسترمریا زرد 4 شاخه- گل لیسی انتوس صورتی 2 دسته
در این سبدگل از 3 شاخه رز سفید که نماد رز سفید بیانگر عشق به معشوق می باشد و گل لیسی انتوس صورتی و آلسترمریا زرد که جلوه خاصی به این سبد گل داده است

Currency 72,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 3 شاخه - گل لیسی انتوس چیتی 2 دسته - گل لیلیوم صورتی 6 گل
در این سبد گل از گلهای صورتی بیشتر استفاده شده است که آنتریوم صورتی و لیلیوم صورتی که رنگ صورتی نماد آرامش می باشدو گل لیسی انتوس چیتی جلوه خاصی به این سبد داده است

Currency 108,000 product-img
close

گلهای کاز شده : گل آنتریوم پیروزی 5 شاخه - گل لیلیوم صورتی 4 گل - گل آلسترمریا سفید 8 شاخه - گل میخک مینیاتور صورتی ا دسته
در این سبدگل از گل لیلیوم صورتی و آنتریوم پیروزی 5 شاخه و آلسترمریا سفید که جلوه خاصی به این سبدگل داده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد

Currency 110,400 product-img
close

گلهای کارشده: آنتریوم بنفش 3 شاخه-آلسترمریا سفید 6 شاخه-آلسترمریا زرد 3 شاخه-داوودی مینیاتوری سبز 2 دسته-لیلیوم سفید 3 گل -
در این دسته گل که با ترکیب رنگ های بسیار زیبا همانندگل لیلیوم سفید که نشانه پاکی و آنتریوم بنفش که نشانه ثروت و قدرت و داوودی سبز که به معنای آزادی میباشد با قیمتی بسیار مناسب هدیه ای بسیار ویژه برای شما دوستان همیشگی میباشد.

Currency 120,000 product-img
close

گلهای کار شده: آنتریوم بنفش 6 شاخه-لیلیوم زرد 4 گل-آلسترمریا 5 شاخه-
این سبد گل زیبا با رنگ بندی فوق العاده و قیمتی بسیار خوب هدیه ای مناسب برای شما عزیزان میباشد که در آن ترکیب رنگی زرد و بنفش جلوه ای خاص به این محصول داده است.

Currency 96,000 product-img
close

گلهای کارشده : گل داودی مینیاتور سفید 2 دسته - گل داودی بنفش 2 دسته - گل فرزیا قرمز 2 دسته

Currency 96,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی مینیاتور سفید 2 دسته - گل داودی مینیاتور بنفش 2 دسته - گل فرزیا بنفش 2 دسته - گل ناز

Currency 78,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 3 شاخه - گل داودی میناتور صورتی 1 دسته - گل داودی میناتور قهوه ای 1 دسته

Currency 110,400 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 2 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 3 گل - گل آلسترمریا صورتی 5 شاخه - گل داودی میناتور صورتی 1 دسته - گل فرزیا بنفش 1 دسته -گل فرزیا سفید 1 دسته

Currency 90,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی قهوه ای یک دسته - گل میخک صورتی دو دسته - گل داودی سبز یک دسته

Currency 74,400 product-img
close

گلهای کار شده : گل میخک قرمز یک دسته - گل فرزیا سفید یک دسته - گل داودی میناتور سبز 1 دسته -

Currency 96,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 2 شاخه - گل آلسترمریا کرم 5 شاخه - گل میخک قرمز 2 دسته

Currency 111,600 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 3 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس سفید4 گل - گل فرزیا بنفش 1 دسته - گل فرزیا صورتی 1 دسته - داودی میناتور سبز 1 دسته

Currency 81,600 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 3 شاخه - گل میخک صورتی 2 دسته - گل فرزیا صورتی 1 دسته

Currency 105,600 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 4 شاخه - گل لیلیوم صورتی 9 گل

Currency 94,800 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم قهوه ای 2 شاخه - گل آلسترمریا کرم 10 شاخه - گل لیلیوم کرم 3 گل

Currency 108,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل آنتریوم صورتی 3 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس 6 گل - گل آلسترمریا قرمز 4 شاخه - گل داودی مینیاتور سفید ا دسته

Currency 75,600 product-img
close

گلهای کار شده :
گل آنتریوم قرمز 3 شاخه گل آلسترمریا زرد 6 شاخه

Currency 114,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل آنتریوم سفید 3 شاخه غنچه گل لیلیوم 7 عدد گل آلسترمریا سفید 4 شاخه گل داودی مینیاتور سبز ا دسته گل فرزیا قرمز 2 دسته (در صورت نبودن از گل جایگزین استفاده می شود)

Currency 80,400 product-img
close

گلهای کار شده :
گل رز لب ماتیکی 4 شاخه گل آلسترمریا 5 شاخه