گلزار بهاره
 

سبدگل تا صدهزار تومان

Currency 66,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیسی انتوس کرم 4 دسته - گل لیسی انتوس چیتی 2 دسته
در این سبد گل از گل لیسی انتوس کرم و لیسی انتوس چیتی استفاده شده است که ترکیب این گل جلوه خاصی به این سبدگل داده است که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 84,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل میخک صورتی 3 دسته - گل آلسترمریا قرمز 5 شاخه - گل آنتریوم بنفش 3 شاخه

Currency 72,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی مینیاتور صورتی 3 دسته -داودی مینیاتور قرمز 2 دسته - داودی مینیاتور سفید 2 دسته
در این سبدگل از گل داودی مینیاتور صورتی وقرمز و سفید استفاده شده است که به آن مدل بهاره گفته می شود که رنگ صورتی نماد آرامش و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 102,000 product-img
close

گلهای کارشده: داوودی مینیاتوری سبز-سفید-بنفش-صورتی-سبز هرکدام 2 دسته-رز سفید 4 شاخه-رز قرمز 1 شاخه-
این سبد گل با رنگ بندی کاملا شاد وبهاره همانند داوودی مینیاتوری در رنگ های مختلف و رز قرمز که رنگ قرمز نماد عشق و رز سفید که رنگ سفید نماد پاکیست با قیمتی بسیار مناسب پیشنهادی ویژه به شما مشتریان گرامی می باشد.

Currency 84,000 product-img
close

گلهای کارشده: آنتریوم سفید 3 شاخه-لیلیوم صورتی 6 گل-لیسی انتوس سفید سفید 2 دسته-
این سبد گل با گلهای زیبایی مانند لیلیوم سفید و لیسی انتوس سفید که رنگ سفید نماد پاکی ولیلیوم صورتی که رنگ صورتی نماد رومانتیک بودن است تزیین شده که در عین زیبایی قیمتی بسیار مناسب دارد.

Currency 118,800 product-img
close

گلهای کار شده: آنتریوم سفید ۶ شاخه - لیلیوم سفید ۸ گل - السترمریا سفید ۵ شاخه-
این سبد گل که از گل هایی مانند آنتریوم سفید-آلسترمریا سفید و لیلیوم سفید استفاده شده که رنگ سفید نماد پاکی می باشد و هم مناسب برای مراسم شادی و هم مناسب برای مراسمی جهت عرض تسلیت شما عزیزان می باشد.

Currency 118,800 product-img
close

گلهای کارشده: انتریوم پیروزی ۷ شاخه - لیلیوم صورتی ۷ گل داودی مینیاتور کالباسی ۲ دسته -
در این سبد گل لاکچری از گلهای زیبایی مانند آنتریوم پیروزی-لیلیوم صورتی و داوودی کالباسی استفاده شده و در عین زیبایی با قیمتی بسیار مناسب تقدیم شما مشتریان گرامی می شود.

Currency 108,000 product-img
close

گلهای کارشده: داودی مینیاتور صورتی ۲ دسته - داودی میناتوری قرمز ۲ دسته - داودی میناتوری سفید ا دسته - داودی میناتوری صورتی کم رنگ ۲ دسته - انتریوم بنفش ۳ شاخه -
این سبد گل بسیار زیبا با رنگ بندی کاملا شاد و بهاره که با گلهایی مانند داوودی در رنگ های مختلف و آنتریوم بنفش که رنگ بنفش نماد ثروت می باشد تزیین شده که با قیمتی بسیار مناسب تقدیم شما خوبان می شود.

Currency 102,000 product-img
close

گلهای کارشده: انتریوم سفید ۴ شاخه - لیلیوم صورتی ۷ گل - داودی مینیاتور قهوه ای ا دسته-
این سبد گل زیبا با ترکیب رنگی بسیار زیبا و گلهایی مانند آنتریوم سفید که رنگ سفید نماد پاکی و داوودی قهوه ای که رنگ قهوه ای نماد سادگیست با قیمتی بسیار مقرون به صرفه پیشنهاد ما به شما مشتریان عزیز می باشد.

Currency 84,000 product-img
close

گلهای کارشده: داودی مینیاتور زرد ۳ دسته - داودی مینیاتور قرمز 1 دسته - داودی سبز ۳ دسته داودی مینیاتور صورتی ۳ دسته-
این سبد گل بسیار زیبا با ترکیب رنگ گلهایی مانند داوودی مینیاتوری زرد -سبز-صورتی و قرمز که رنگ قرمز نماد عشق و علاقه می باشد کاملا بهاره بوده و با قیمتی بسیار مناسب پیشنهاد ویژه ما به شما دوستان می باشد.

Currency 114,000 product-img
close

گلهای کارشده: رز قرمز ایرانی ۲۰ شاخه - داودی مینیاتور زرد ۲ دسته- داودی صورتی ۲ دسته -داودی قهوه ای ۱ دسته-
در این سبد گل از گلهایی مانند رز ایرانی قرمز که رنگ قرمز نماد عشق و علاقه و همچنین داوودی مینیاتوری زرد.صورتی وقهوه ای استفاده شده که به خاطر تنوع رنگی این گلها این سبد گلی شاد و کاملا بهاره می باشد.

Currency 114,000 product-img
close

گلهای کارشده: انتریوم بنفش ۴ شاخه - لیلیوم صورتی ۶ گل - لیسی انتوس کرم ۳ دسته-
این سبد گل زیبا که با گلهایی مانند آنتریوم بنفش که رنگ بنفش نماد ثروت و لیلیوم صورتی که رنگ صورتی نماد رمانتیک بودن می باشد تزیین شده و با قیمتی بسیار مناسب تقدیم شما مشتریان محترم می شود.

Currency 108,000 product-img
close

گلهای کارشده: انتریوم مدل پیروزی ۴ شاخه - لیلیوم صورتی ۵ گل - لیسی انتوس کرم ۲ دسته -
این سبد گل شیک و بسیار خاص با گلهای بسیار زیبا مانند آنتریوم مدل پیروزی -لیسی انتوس کرم ولیلیوم صورتی که رنگ صورتی نماد رومانتیک بودن.عشق و دوستی است تشکیل شده و با قیمت بسیار مناسب پیشنهاد ما به شما می باشد.

Currency 84,000 product-img
close

گلهای کارشده: داودی مینیاتور سفید ۱ دسته - داودی صورتی ۲ دسته - لیسی انتوس کرم ۲ دسته -
این سبد گل که از گلهای داوودی صورتی و سفید تشکیل شده با رنگ بندی شاد و کاملا بهاره و با قیمتی مناسب پیشنهاد ما به شما عزیزان می باشد.

Currency 118,800 product-img
close

گلهای کارشده: انتریوم صورتی ۷ شاخه - لیلیوم سفید ۵ گل - داودی مینیاتور صورتی ۲ دسته
این سبد گل با رنگ بندی بسیار زیبا و لاکچری با گلهایی مانند آنتریوم و داوودی مینیاتوری صورتی که رنگ صورتی نماد رمانتیک بودن و لیلیوم سفید که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانیست است تزیین شده که قیمت آن بسیار مناسب می باشد.

Currency 108,000 product-img
close

گلهای کارشده: گل السترمریا قرمز 20 شاخه - گل لیسی انتوس سفید 2 دسته
این سبد گل زیبا با گلهایی همانند آلسترمریا قرمز که رنگ قرمز نماد عشق ولیسی انتوس سفید که رنگ سفید نماد پاکیست تزیین شده که با قیمتی بسیار مناسب تقدیم شما دوستان می گردد.

Currency 72,000 product-img
close

گلهای کار شده: داودی سفید 2 دسته - قهوه ای ۲ دسته - قرمز ا دسته
این سبد گل که از گلهای داوودی قهوه ای و سفید که سفید نماد پاکی و قرمز که نشانه عشق می باشد تشکیل شده که با رنگ بندی شاد و کاملا بهاره و با قیمتی مناسب پیشنهاد ما به شما عزیزان می باشد.

Currency 78,000 product-img
close

گلهای کار شده: داودی سفید ۳ دسته- داوودی صورتی ۳ دسته
این سبد گل که از گلهای داوودی صورتی و سفید تشکیل شده با رنگ بندی شاد و کاملا بهاره و با قیمتی مناسب پیشنهاد ما به شما عزیزان می باشد.

Currency 90,000 product-img
close

گلهای کار شده: دادوی مینیاتور سفید ۲ دسته - قهوه ای ۲ دسته-- سبز ۱ دسته -قرمز ۲ دسته
در این سبد گل زیبا که از ترکیب رنگی کاملا بهاره استفاده شده از گلهای داوودی مینیاتوری در رنگهای متنوع استفاده شده و قیمت آن بسیار مقرون به صرفه می باشد.

Currency 78,000 product-img
close

گلهای کارشده: داودی مینیاتور زرد - سفید - قهوه ای هرکدام ۲ دسته
در این سبد گل زیبا با رنگ بندی کاملا شاد و بهاره مانند داوودی مینیاتوری زرد -سفید و قهوه ای که رنگ قهوه ای نماد سادگیست تشکیل شده و پیشنهادی بسیار مناسب میباشد.

Currency 108,000 product-img
close

گلهای کار شده: انتریوم زرشکی ۵ شاخه - لیلیوم مدل مدل نیف ۸ گل - داودی مینیاتور سفید ۲ دسته
این سبد گل با گلهای بسیار زیبا همانند آنتریوم زرشکی که رنگ زرشکی یا قرمز نماد عشق و علاقه و داوودی مینیاتوری سفید که رنگ سفید نماد پاکیست برای شما مشتریان عزیز با قیمتی بسیار مناسب پیشنهاد میشود.

Currency 78,000 product-img
close

گلهای کار شده: میخک صورتی ۲ دسته - میخک بنفش ۲ دسته - داودی مینیاتور سفید ۲ دسته
در این سبد گل زیبا از گلهایی مانند میخک صورتی و بنفش که رنگ بنفش نماد ثروت و داوودی مینیاتوری سفید که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانیست استفاده شده است.

Currency 90,000 product-img
close

گلهای کارشده انتریوم بنفش ۵ شاخه - لیسی انتوس سفید ۲ دسته - لیسی انتوس بنفش ۲ دسته -
این سبد گل زیبا با رنگ بندی فوق العاده گلهایی مانند آنتریوم و لیسی انتوس بنفش که رنگ بنفش نماد ثروت و لیسی انتوس سفید که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی میباشد با قیمتی بسیار مناسب پیشنهادی ویژه برای شما مشتریان همیشگی قابل عرضه میباشد.

Currency 78,000 product-img
close

گلهای کار شده: داودی مینیاتور زرد ا دسته - لیسی انتوس چیتی ۲ دسته - لیسی انتوس سفید ۲ دسته - داودی مینیاتور بنفش ا دسته
این سبد گل بسیار زیبا با رنگ بندی کاملا بهاره و شاد همانند داوودی مینیاتوری زرد و لیسی انتوس سفید و داوودی مینیاتوری بنفش که رنگ بنفش نماد ثروت میباشد تشکیل شده است که با قیمتی مناسب تقدیم شما عزیزان میشود.