گلزار بهاره
 

دسته گل تا 100 تومان

Currency 118,800 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیسی انتوس کرم 10 دسته

Currency 118,800 product-img
close

گلهای کار شده : گل آلسترمریا - گل لیسی انتوس - گل داودی مینیاتور صورتی - گل قلنفور
در این دسته گل خاص و زیبا و ساده از ترکیب گلهای آلسترمریا - لیسی انتوس - داودی و گل قلنفور استفاده شده است اگر به دنبال دسته گل خاص هستید این کار رو بهتون پیشنهاد می کنیم

Currency 66,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 5 شاخه - گل قلنفور 1 دسته
در این دسته گل از گل آنتریوم صورتی و گل قلنفور صورتی استفاده شده است که رنگ صورتی نماد آرامش می باشد که ترکیب این 2 گل جلوه خاص و زیبا با این دسته گل داده است که برای مراسم خواستگاری و هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 102,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز صورتی هلندی 4 شاخه - گل رز قرمز هلندی 5 شاخه - گل داودی مینیاتور صورتی 3 دسته
ا ین دسته گل شیک از گلهای رز قرمز و رز صورتی و داودی مینیاتور صورتی استفاده شده است که هریک معنایی خاص و زیبا دارند و چون از کاغذ و روبان مشکی استفاده شده است برای مراسم ترحیم بسیار مناسب می باشد

Currency 69,600 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز زرد هلندی 7 شاخه
در این دسته گل از 6 شاخه رز زرد استفاده شده است که رز زرد بیانگر قدرانی به مخاطب است و نشان دهنده یک عشق افلاطونی می باشد نه یک عشق رمانتیک برای هدیه دادن بسیار مناسب و خاص می باشد .

Currency 45,600 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز لب ماتیکی 5 شاخه
در این دسته گل از 5 شاهع گل رز لب ماتیکی با برگ آرایی زیبا استفاده شده است که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 66,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید 8 شاخه
در این دسته گل از 8 شاخه رز سفید به صورت گرد استفاده شده است که رز سفید به رز عروس هم معروف می باشد نماد پاکی می باشد که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد .

Currency 75,600 product-img
close

گلهای کار شده : گل مریم 10 شاخه - گل رز قرمز 3 شاخه -
در این دسته گل که 10 شاخه گل مریم استفاده شده است که گل نشانه محبت و عشق معشوق است و عشق و محبت را تقدیم معشوق می کند و رز قرمز که نماد عشق و محبت و گرمی می باشد

Currency 117,600 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 10 شاخه - گل لیلیوم سفید 6 گل - گل آلسترمریا قرمز 3 شاخه
در این دسته گل که با برگ آرایی خاص تزیین شده است از رز قرمز که نماد محبت - گرمی و عشق جاویدان می باشد و لیلیوم سفید که جلوه خاصی به این دسته گل داده است که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد .

Currency 114,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 16 شاخه -
این مدل به صورت ساده و لاکچری می باشد که در آن از 14 شاخه رز قرمز استفاده شده است که رز قرمز نماد عشق و محبت و گرمی می باشد که برای ولنتاین و هدیه دادن بسیار مناسب می باشد .

Currency 76,800 product-img
close

گلهای کار شده : گل استرزیا 5 شاخه - گل لیلیوم سفید 5 گل - گل السترمریا سفید 3 شاخه
در این دسته گل از گل استرزیا که به نام مرغ بهشت هم نامیده می شود جلوه خاص و زیبایی به این دسته گل داده است که لیلیوم سفید و السترمریا سفید که نماد ملایمت و پاکی می باشد در این دسته گل استفاده شده است

Currency 75,600 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی شاخه - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه
در این دسته گل که به صورت گرد تزیین شده است از رز قرمز که نماد عشق و محبت و عشق جاویدان می باشد و گل آلسترمریا سفید که جلوه خاصی به این دسته گل داده است

Currency 50,400 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 2 شاخه - گل لیلیوم مدل 2 گل - گل آلسترمریا سفید 5 شاخه
در این دسته گل که به صورت یکطرفه تزیین شده است از گل آنتریوم صورتی - لیلیوم و آلسترمریا سفید هم جلوه خاصی به این دسته گل داده است که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 58,800 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 6 شاخه
در این دسته گل از 6 شاخه رز قرمز که رنگ قرمز نماد عشق و محبت و گرمی باشد استفاده شده است که برای هدیه دادن برای روز ولنتاین بسیار مناسب می باشد .

Currency 48,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز هلندی لب ماتیکی 5 شاخه
در این دسته گل از 5 شاخه رز صورتی که رنگ صورتی نماد آرامش می باشد به صورت گرد استفاده شده است که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد .

Currency 72,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز هلندی زرد 6 شاخه - گل داودی مینیاتور قهوه ای 2 دسته
در این دسته گل که به صورت گرد تزیین شده است از گل رز زرد و داودی مینیاتور قهوه ای استفاده شده است که برای هدیه دادن پیشنهاد می کنیم

Currency 78,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی مینیاتور سفید-سبز-قهوه ای - زرد - صورتی
در این دسته گل از 10 دسته داودی میناتور به رنگ های مختلف استفاده شده است که به صورت گرد تزیین شده است که به این مدل ها که از ترکیب رنگ های مختلف استفاده شود بهاره گفته می شود که برای هدیه دادن بسیار مناسب است

Currency 18,000 product-img
close

گلهای کار شده : داودی میناتور نارنجی ا دسته - السترمریا سفید 6 شاخه
در این دسته گل که به ان مدل بهاره گفته می شود و به صورت گرد هم تزیین شده است از گل داودی میناتور نارنجی و السترمریا سفید استفاده شده است

Currency 66,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز صورتی 5 شاخه - آلسترمریا قرمز 5 شاخه
در این دسته گل که به صورت گرد تزیین شده است از رز قرمز و سفید استفاده شده است رنگ قرمز نماد محبت و گرمی و عشق جاویدان و رز سفید نماد ملایمت و پاکی می باشد

Currency 90,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز 6 شاخه - گل رز سفید 4 شاخه
در این دسته گل که به صورت گرد تزیین شده است از رز قرمز و سفید استفاده شده است رنگ قرمز نماد محبت و گرمی و عشق جاویدان و رز سفید نماد ملایمت و پاکی می باشد

Currency 90,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز 5 شاخه - گل لیلیوم صورتی 2 شاخه
در این دسته گل به صورت گرد کار شده است از 5 شاخه رز قرمز که رنگ قرمز نماد عشق - محبت و گرمی باشد و لیلیوم صورتی که جلوه خاصی به این دسته گل داده است که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد .

Currency 102,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز 7 شاخه - لیلیوم مدل نیف 8 گل
در این دسته گل که به صورت یک طرفه تزیین شده است از 7 شاخه رز قرمز و لیلیوم مدل نیف استفاده شده است که رنگ قرمز نماد محبت - گرمی و عشق جاویدان است که جلوه خاصی به این دسته گل داده است

Currency 102,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز لب ماتیکی 5 شاخه - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه - گل لیلیوم صورتی 5 گل
در این دسته گل که به صورت گرد تزیین شده است از رز لب ماتیکی و آلسترمریا سفید و لیلیوم صورتی استفاده شده است که جلوه بسیار زیبایی به سبد داده است که رنگ صورتی نماد آرامش می باشد .

Currency 57,600 product-img
close

گلهای کارشده : گل رز لب ماتیکی 3 شاخه - گل آلسترمریا کرم 7 شاخه
در این دسته گل از رز لب ماتیکی و آلسترمریا کرم استفاده شده است که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد