گلزار بهاره
 

تزیینات پارچه و چادر

Currency 265,000 product-img
close

در این مدل که برای مراسم بله برون استفاده می شود پارچه و آستر داخل باکس چرمی بزرگ کار شده است گلهایی که در آن استفاده شده است رز و آلسترمریا می باشد همانطور که در محصولات قبلی گفته ایم رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی و پاکی می باشد که برای این مراسم بسیار زیبا می باشد گلفروشی گلزار بهاره همیشه سعی داشته است که بهترین ها را برای شما عزیزان تقدیم کند که می توانید برای دیدن نمونه های بیشتر به وبسایت آنلاین گلفروشی گلزار بهاره مراجه فرمایید

Currency 265,000 product-img
close

در این مدل که برای مراسم بله برون استفاده می شود کیف و کفش و قرآن داخل باکس چرمی بزرگ کار شده است گلهایی که در آن استفاده شده است رز و آلسترمریا می باشد همانطور که در محصولات قبلی گفته ایم رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی و پاکی می باشد که برای این مراسم بسیار زیبا می باشد گلفروشی گلزار بهاره همیشه سعی داشته است که بهترین ها را برای شما عزیزان تقدیم کند که می توانید برای دیدن نمونه های بیشتر به وبسایت آنلاین گلفروشی گلزار بهاره مراجه فرمایید

Currency 174,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 8 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 5 گل - گل آلسترمریا 10 شاخه

Currency 222,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 9 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 8 گل - گل آلسترمریا صورتی 15 شاخه

Currency 264,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم پیروزی 6 شاخه - گل لیلیوم صورتی 10 گل - گل رز لب ماتیکی هلندی 5 شاخه
در این مدل که بر روی شیشه کار شده است از 6 شاخه آنتریوم پیروزی - لیلیوم صورتی و رز لب ماتیکی استفاده شده است اگر به دنبال کار خاص و زیبایی برای مراسم بله برون هستید این کار رو بهتون پیشنهاد می کنیم

Currency 336,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم کرم 8 شاخه - گل رز هلندی صورتی 6 شاخه - گل لیلیوم کرم 15 گل - گل آلسترمریا قرمز 20 شاخه

Currency 192,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 7 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 11 گل - گل لیسی انتوس کرم 3 دسته
در این سبدگل که برای مراسم بله برون بسیار شیک می باشد از گل آنتریوم بنفش که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد استفاده شده است که گل لیلیوم و گل لیسی انتوس کرم هم جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 180,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم 3 شاخه - گل لیلیوم کرم 6 گل - گل رز مینیاتوری 3 دسته
در این سبدگل که برای مراسم بله برون بسیار مناسب می باشد از گلهای صورتی استفاده شده است که گل رز مینیاتور صورتی و آلسترمریا صورتی جلوه زیبایی به این سبدگل داده اند که رنگ صورتی هم نماد آرامش می باشد که برای مراسم بله برون بسیار مناسب می باشد .

Currency 312,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 6 شاخه - گل لیلیوم سفید 8 گل - گل رز لب ماتیکی هلندی 21 شاخه - گل ارکیده دندر بیوم قرمز 4 شاخه -
در این سبدگل که برای مراسم بله برون بسیار مناسب می باشد از گل آنتریوم صورتی و رز لب ماتیکی و لیلیوم سفید و گل ارکیده استفاده شده است که رنگ صورتی نماد آرامش و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم بله برون بسیار مناسب می باشد

Currency 720,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز گلبهی 60 شاخه
در این مدل که که وسایل بله برون مانند چادر - پارچه - کله قند و دفتر بله برون همگی در یک صندوق بزرگ کار شده است فقط از گل رز گلبهی استفاده شده است که جلوه خاص و زیبایی به این مدل داده است

Currency 204,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 6 شاخه - رز هلندی لب ماتیکی 6 شاخه - لیلیوم صورتی 6 گل - داودی مینیاتور صورتی 3 دسته

Currency 228,000 product-img
close

گلهای کار شده : آنتریوم بنفش 5 شاخه - آنتریوم سفید 4 شاخه - داودی مینیاتور صورتی 2 دسته - السترمریا سفید10 شاخه - لیلیوم مدل نیف 8 گل - رز صورتی 4 شاخه

Currency 528,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 40 شاخه - گل آلسترمریا سفید 30 شاخه
در این مدل لوازم بله برون داخل صندوق چوبی کار شده است که بعد ها می توان از این صندوق به صورت یک وسیله تزیینی داخل منزل استفاده شود که در این مدل از گل رز قرمز و آلسترمریا سفید استفاده شده است

Currency 300,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم لب صورتی 15 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 17 گل - گل ارکیده فارانوبسیس صورتی 10 گل - گل آلسترمریا قرمز 10 شاخه
در این سبدگل که برای تزیین کیف و شال مراسم بله برون استفاده شده است از گل های سفید و صورتی استفاده شده است که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی و رنگ صورتی نماد آرامش می باشد

Currency 348,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 16 شاخه - گل آنتریوم سفید 6 شاخه - گل رز سفید هلندی 10 شاخه - گل لیلیوم صورتی 10 گل - گل آلسترمریا زرد 7 شاخه
در این سبدگل که برای مراسم بله برون بسیار مناسب می باشد از گلهای لیلیوم و انتریوم و رز و آلسترمریا استفاده شده است

Currency 186,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 5 شاخه - گل رز لب ماتیکی 6 شاخه - گل لیلیوم کرم 7 گل - گل لیسی انتوس کرم 2 دسته

Currency 330,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم زرشکی 4 شاخه - گل رز گلبهی 7 شاخه - گل آلسترمریا کرم 7 شاخه - گل لیلیوم سفید 4 گل
در این سبدگل که برای تزیین چادر و پارچه برای مراسم بله برون استفاده شده است از گلهای آنتریوم - رز گلبهی و السترمریا کرم استفاده شده است