گلزار بهاره
 

باکس گل طبیعی

Currency 50,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی مینیاتور زرد 3 دسته - گل داودی مینیاتور سفید 1 دسته
در این مدل باکس از گل داودی مینیاتور زرد و سفید استفاده است که رنگ زرد نماد تفکر مثبت - روشنی و گرما می باشد و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی که ترکیب این دو گل برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 170,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 8 شاخه - آلسترمریا قرمز 15 شاخه
در این مدل ار باکس مشکی به جنس سبد استفاده شده است که بسیار زیبا می باشد که داخل آن از گلهای رز و آلسترمریا قرمز استفاده شده است که رنگ قرمز نماد قدرت و عشق می باشد که ترکیب آلسترمریا و رز قرمز جلوه خاصی به این مدل داده است .

Currency 115,000 product-img
close

گلهای کاز شده : گل رز سفید 6 شاخه - گل آلسترمریا بنفش 10 شاخه
در این باکس مربعی چرمی که به رنگ قهوه ای می باشد از رز سفید که رنگ سفید نماد ملایمت . مهربانی و آلسترمریا بنفش که رنگ بنفش هم نماد قدرت و ثروت می باشد که استفاده شده است که جلوه خاصی به این باکس گل داده است

Currency 365,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 40 شاخه

Currency 115,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 9 شاخه - گل آلسترمریا زرد 5 شاخه -

Currency 60,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل میخک قرمز 2 دسته - گل رز قرمز یک دسته

Currency 230,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 20 شاخه - گل رز طلایی 5 شاخه

Currency 195,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز هلندی لب ماتیکی 20 شاخه

Currency 68,000 product-img
close

گلهای های کار شده : گل رز قرمز هلندی 3 شاخه -گل داودی مینیاتور سفید 2 دسته

Currency 120,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 10 شاخه

Currency 460,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل ارکیده فارانوبسیس لب صورتی 60 گل - گل ارکیده سفید 12 گل

Currency 145,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 16 شاخه - گل داودی مینیاتور سبز یک دسته

Currency 100,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 10 شاخه

Currency 110,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 10 شاخه - گل فرزیا قرمز یک دسته

Currency 450,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 60 شاخه

Currency 70,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز هلندی لب ماتیکی 3 شاخه - گل آلسترمریا بنفش 5 شاخه -

Currency 61,000 product-img
close

گلهای کار شده :
گل آلسترمریا بنفش 5 شاخه گل رز لب ماتیکی 3 شاخه

Currency 185,000 product-img
close

گلهای کار شده : رز قرمز 20 شاخه -