گلزار بهاره
 

Currency 150,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز گلبهی 15 شاخه - گل لیسی انتوس کرم 3 دسته - گل داودی مینیاتور سبز 2 دسته

Currency 110,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم کرم 8 گل - گل لیلیوم صورتی 8 گل - گل لیسی انتوس صورتی 8 گل

Currency 140,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل لیلیوم سفید 15 گل - گل آلسترمریا بنفش 15 شاخه

Currency 120,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آلسترمریا قرمز 10 شاخه - گل آلسترمریا نارنجی 10 شاخه - گل آلسترمریا بنفش 15 شاخه

Currency 110,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل میخک صورتی - گل آلسترمریا - گل لیسی انتوس صورتی - گل داودی مینیاتور سبز - غنچه گل لیلیوم و غنچه گل گلایل

Currency 145,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 9 شاخه - گل آلسترمریا قرمز 15 شاخه
در این باکس گل زیبا و خاص از گل رز قرمز و آلسترمریا قرمز استفاده شده است که رنگ قرمز نماد گرمی - عشق جاویدان می باشد

Currency 145,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 6 شاخه - گل لیلیوم سفید 10 گل - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه

Currency 145,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 8 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 5 گل - گل آلسترمریا 10 شاخه

Currency 150,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل داودی مینیاتور صورتی - گل آلسترمریا قرمز - گل قلنفور - گل داودی مینیاتور سبز - گل رز قرمز هلندی
در این باکس گل که به آن مدل بهاره گفته میشود از چندین گل مختلف استفاده شده است که ترکیب گلهای آلسترمریا - داودی مینیاتور - رز و قلنفور جلوه خاصی به این باکس گل داده است

Currency 150,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز آبی هلندی 14 شاخه - گل آلسترمریا کرم 15 شاخه
این دسته گل خاص و زیبا از گلهای رز آبی و آلسترمریا کرم استفاده شده است که برای مراسم خواستگاری و هدیه دادن بسیار مناسب می باشد

Currency 140,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 3 شاخه - گل رز قرمز هلندی 9 شاخه - گل لیلیوم سفید 4 گل
در این سبدگل از گلهای آنتریوم صورتی - لیلیوم سفید و رز قرمز استفاده شده است که رنگ قرمز نماد و پیام آود عشق به معشوق می باشد و رنگ صورتی نماد آرامش و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری بسیار زیبا می باشد

Currency 145,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 16 شاخه - گل داودی مینیاتور سبز 1 دسته
در این باکس گل قرمز از 16 شاخه گل رز قرمز استفاده شده است که نماد گل رز قرمز بیانگر و پیام آور احساسات و عشق به معشوق می باشد و داودی مینیاتور سبز جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 145,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز قرمز هلندی 9 شاخه - گل رز آبی 10 شاخه
در این باکس گل سفید از 9 شاخه رز قرمز هلندی که بیانگر رساندن احساسات و عواطف و عشق به معشوق می باشد و 10 شاخه رز آبی که رنگ آبی نماد احساسات عمیق و روشنایی در برابر خداوند می باشد که بسیار زیباست

Currency 140,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز سفید هلندی 8 شاخه - گل لیسی انتوس کرم 3 دسته - گل داودی مینیاتور سبز 2 دسته
در این باکس گل زیبا از گلهای رز سفید و لیسی انتوس و داودی مینیاتور سبز استفاده شده است که رز سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای هدیه دادن بسیار خاص و زیبا می باشد .

Currency 115,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز لب ماتیکی هلندی 11 شاخه - گل فرزیا سفید 1 دسته (در صورت نبودن گل جایگزین استفاده می شود )
در این باکس گل رز لب ماتیکی هلندی استفاده شده است که رز لب ماتیکی ترکیب رنگی از سفید و صورتی دارد که نماد آرامش - ملایمت و مهربانی می باشد و گل فرزیا هم جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 130,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز صورتی 6 شاخه - گل آنتریوم صورتی 3 شاخه - گل لیلیوم صورتی 2 گل -گل داودی مینیاتور سبز 2 دسته
در این سبدگل از گلهای آنتریوم - لیلیوم و رز صورتی استفاده شده است که رنگ صورتی نماد آرامش می باشد و داودی مینیاتور سبز که جلوه خاصی به این سبدگا داده است که برای خواستگاری بسیار مناسب می باشد

Currency 100,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل رز مینیاتور سفید و صورتی - گل قلنفور صورتی
این مدل تله سر برای عروس خانم ها می باشد که بر روی مو کار می شود در این مدل از رز مینیاتور سفید و گل قلنفور استفاده شده است که بسیار ساده و زیبا می باشد و از همین ترکیب برای مچ بند استفاده شده است

Currency 130,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 5 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 6 گل - گل رز سفید هلندی 6 شاخه
در این سبدگل از گل آنتریوم بنفش - لیلیوم و رز سفید استفاده شده است که رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت و رز سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد که برای مراسم خواستگاری و بله برون و هدیه دادن بسیار مناسب است

Currency 140,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 4 شاخه - گل رز لب ماتیکی هلندی 6 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 6 گل - گل آلسترمریا قرمز 10 شاخه
در این سبدگل از گلهای آنتریوم - رز - لیلیوم و آلسترمریا قرمز استفاده شده است که برای مراسم خواستگاری و بله برون بسیار مناسب می باشد

Currency 140,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 6 شاخه - گل لیلیوم کرم 5 گل - گل داودی مینیاتور قهوه ای 2 دسته
در این سبدگل از آنتریوم بنفش - لیلیوم کرم و داودی مینیاتور قهوه ای استفاده شده است که آنتریوم بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد و لیلیوم کرم و داودی میناتور قهوه ای جلوه خاصی به این سبدگل داده است

Currency 130,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل زنبق بنفش 6 شاخه - گل میخک سفید 2 دسته
در این مدل از گل آرایی که داخل قفس طلایی کار شده است از گل زنبق بنفش و میخک سفید استفاده شده است رنگ بنفش نماد قدرت و ثروت می باشد و رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانی می باشد

Currency 140,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 4 شاخه - گل رز لب ماتیکی 4 شاخه
در این مدل که داخل قفس طلایی گل آرایی شده است از گل آنتریوم صورتی و رز لب ماتیکی استفاده شده است که رنگ صورتی نماد آرامش می باشد اگر به دنبال کار خاصی هستید این کارو رو بهتون پیشنهاد می کنیم

Currency 150,000 product-img
close

گلهای کار شده : گل آنتریوم 3 شاخه - گل لیلیوم کرم 6 گل - گل رز مینیاتوری 3 دسته
در این سبدگل که برای مراسم بله برون بسیار مناسب می باشد از گلهای صورتی استفاده شده است که گل رز مینیاتور صورتی و آلسترمریا صورتی جلوه زیبایی به این سبدگل داده اند که رنگ صورتی هم نماد آرامش می باشد که برای مراسم بله برون بسیار مناسب می باشد .

Currency 115,000 product-img
close

گلهای کاز شده : گل رز سفید 6 شاخه - گل آلسترمریا بنفش 10 شاخه
در این باکس مربعی چرمی که به رنگ قهوه ای می باشد از رز سفید که رنگ سفید نماد ملایمت . مهربانی و آلسترمریا بنفش که رنگ بنفش هم نماد قدرت و ثروت می باشد که استفاده شده است که جلوه خاصی به این باکس گل داده است