گلزار بهاره
 

SGT2

SGT2
گلهای کار شده : گل شیپوری 50 شاخه - گل آنتریوم سفید 30 شاخه - گل رز سفید 15 شاخه - پایه به ارتفاع یک متر و سفال می باشد - در صورت نبودن گل شیپوری به علت تغییر فصل گل جایگزین استفاده می شود .
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 630,000 تومان
مشخصات محصول
  • گل رز15 شاخه
  • گل آنتریوم 30 شاخه
  • ارتفاع160 سانتی متر