گلزار بهاره
 

گلدان سفال طرح برگ GK8

گلدان سفال طرح برگ GK8
این گلدان از سفال به طرح برگ در دوسایز می باشد
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 96,000 تومان
مشخصات محصول
  • جنس سفال طرح برگ
  • قیمت سایز بزرگ45000 هزار تومان
  • قیمت سایز متوسط 35000 هزار تومان