گلزار بهاره
 

گیاه کروتن GA2

گیاه کروتن GA2
نام این گیاه کروتن می باشد -
گیاه کروتن به خاک خیس - گرمای زیاد- نور معمولی احتیاج دارد
در زمستان هفته ای یک نوبت و در تابستان هر سه روز یک بار به اب احتیاج دارد -
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 108,000 تومان
مشخصات محصول
  • ارتفاع 65 سانتی متر
  • نحوه نگهداری خاک خیس - نور معمولی -گرمای زی
  • نام لاتین Codaeum
  • تعویض گلدان اختیاری
  • نام فارسی کروتن
  • قیمت گیاه 55000 هزار تومان
  • قیمت گلدان 35000 هزار تومان
  • مجموع قیمت 90000 هزار تومان