گلزار بهاره
 

ُُSGT3

ُُSGT3
گل آنتریوم 120 شاخه - گل لیلیوم سفید 15 شاخه - گل ارکیده فرنوبسیس 35 گل
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 1,380,000 تومان
مشخصات محصول
  • گل لیلیوم15 شاخه
  • گل آنتریوم 120 شاخه
  • ارتفاع310 سانتی متر
  • پایه آهنی 2 طبقه می باشد