گلزار بهاره
 

ماشین عروس مدل خطی با گل رز MA9

ماشین عروس مدل خطی با گل رز MA9
گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 400 شاخه - گل قلنفور 20 دسته
در این مدل ماشین عروس که به آن مدل خطی یا ریسه ای گفته می شود از 400 شاخه گل رز قرمز ایرانی استفاده شده است که رز قرمز پیام آور احساسات عشق به معشوق می باشد
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 420,000 تومان
مشخصات محصول
  • گلهای کار شده گل رز قرمز ایرانی 400 شاخه