گلزار بهاره
 

ماشین عروس با رز قرمز MA8

ماشین عروس با رز قرمز MA8
گلهای کار شده : گل رز قرمز ایرانی 550 شاخه - گل قلنفور 20 دسته
در این مدل ماشین عروس که به آن مدل خطی یا ریسه ای گفته می شود از 550 شاخه گل رز قرمز ایرانی استفاده شده است که رز قرمز پیام آور احساسات عشق به معشوق می باشد
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 540,000 تومان
مشخصات محصول
  • گلهای کار شده گل رز قرمز ایرانی 550 شاخه