گلزار بهاره
 

سبد گل خواستگاری SGK15

سبد گل خواستگاری SGK15
گلهای کارشده: آنتریوم قرمز 7 شاخه-لیلیوم کرم 9 گل-آلسترمریا قرمز 12 شاخه.فرزیا قرمز 2 دسته-
در این سبد گل زیبا که اکثرا از گلهای قرمز همانند آنتریوم-فرزیا و آلسترمریا که رنگ قرمز نماد محبت-گرمی وعشق و دلگرمی میباشد استفاده شده است و لیلیوم کرم آن جلوه خاصی به این سبد گل داده است.
امتیاز محصول : 5.0
قیمت : 264,000 تومان
مشخصات محصول
  • ارتفاع110 سانتی متر
  • نوع و رنگ سبد سبد چینی قهوه ای
  • گل آنتریوم قرمز 7 شاخه
  • گل لیلیومکرم 9 گل
  • گل آلسترمریا قرمز 12 شاخه
  • گل فرزیا قرمز 2 دسته
  • قیمت سبد و برگ آرایی60000 تومان