گلزار بهاره
 

سبد گل تا 100000 تومانS17

سبد گل تا 100000 تومانS17
گلهای کارشده: آنتریوم بنفش 3 شاخه-آلسترمریا سفید 6 شاخه-آلسترمریا زرد 3 شاخه-داوودی مینیاتوری سبز 2 دسته-لیلیوم سفید 3 گل -
در این دسته گل که با ترکیب رنگ های بسیار زیبا همانندگل لیلیوم سفید که نشانه پاکی و آنتریوم بنفش که نشانه ثروت و قدرت و داوودی سبز که به معنای آزادی میباشد با قیمتی بسیار مناسب هدیه ای بسیار ویژه برای شما دوستان همیشگی میباشد.
امتیاز محصول : 5.0
قیمت : 110,400 تومان
مشخصات محصول
  • گل آلسترمریا 6 شاخه سفید.3 شاخه زرد.
  • گل لیلیوم 3 گل سفید
  • گل داودی مینیاتور 2 دسته سبز
  • گل آنتریوم 3 شاخه بنفش
  • جنس پایه گل سبد ایرانی سفید
  • ارتفاع 70 سانتی متر
  • قیمت سبد و برگ آرایی20000 تومان