گلزار بهاره
 

سبد گل تا صد هزار تومانS26

سبد گل تا صد هزار تومانS26
گلهای کار شده: میخک صورتی ۲ دسته - میخک بنفش ۲ دسته - داودی مینیاتور سفید ۲ دسته
در این سبد گل زیبا از گلهایی مانند میخک صورتی و بنفش که رنگ بنفش نماد ثروت و داوودی مینیاتوری سفید که رنگ سفید نماد ملایمت و مهربانیست استفاده شده است.
امتیاز محصول : 5.0
قیمت : 65,000 تومان
مشخصات محصول
  • گل داودی مینیاتورسفید 2 دسته
  • گل میخک مینیاتور صورتی 2 دسته-بنفش 2 دسته
  • ارتفاع 30 سانتی متر
  • قیمت سبد و برگ آرایی15000 تومان