گلزار بهاره
 

سبد گل تا صد هزار تومان S41

سبد گل تا صد هزار تومان S41
گلهای کار شده: آنتریوم سفید ۶ شاخه - لیلیوم سفید ۸ گل - السترمریا سفید ۵ شاخه-
این سبد گل که از گل هایی مانند آنتریوم سفید-آلسترمریا سفید و لیلیوم سفید استفاده شده که رنگ سفید نماد پاکی می باشد و هم مناسب برای مراسم شادی و هم مناسب برای مراسمی جهت عرض تسلیت شما عزیزان می باشد.
امتیاز محصول : 5.0
قیمت : 118,800 تومان
مشخصات محصول
  • گل آلسترمریا سفید 5 شاخه
  • گل لیلیوم سفید 8 گل
  • گل آنتریوم سفید 6 شاخه
  • جنس پایه گل سبد قهوه ای
  • ارتفاع 80 سانتی متر
  • قیمت سبد و برگ آرایی30000 تومان