گلزار بهاره
 

سبدگل S19

سبدگل S19
گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 3 شاخه - گل لیسی انتوس چیتی 2 دسته - گل لیلیوم صورتی 6 گل
در این سبد گل از گلهای صورتی بیشتر استفاده شده است که آنتریوم صورتی و لیلیوم صورتی که رنگ صورتی نماد آرامش می باشدو گل لیسی انتوس چیتی جلوه خاصی به این سبد داده است
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 72,000 تومان
مشخصات محصول
  • گل لیلیوم صورتی 6 گل
  • گل آنتریوم صورتی 3 شاخه
  • جنس پایه گل سبد قهوه ای
  • ارتفاع 70 سانتی متر
  • قیمت سبد و برگ آرایی15000 تومان