گلزار بهاره
 

سبدگل گردSGP16

سبدگل گردSGP16
گلهای کار شده : گل لیلیوم صورتی و گل لیلیوم نیف 70 شاخه - گل آنتریوم صورتی 20 شاخه
در این سبدگل که به صورت گرد گل آرایی شده است ار گل های لیلیوم صورتی استفاده شده است که آنتریوم صورتی که نماد محبت و آرامش می باشد جلوه خاصی به این سبد گل داده است که برای مراسم پیوند به دنبال کار خاصی هستید بهتون پیشنهاد می کنیم
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 1,140,000 تومان
مشخصات محصول
  • ارتفاع180 سانتی متر
  • پایه آهنی پایه سفال می باشد
  • گل آنتریوم صورتی 20 شاخه
  • گل لیلیوم صورتی و نیف 70 شاخه