گلزار بهاره
 

سبدگل گرد بهاره SGK38

سبدگل گرد بهاره SGK38
گلهای کار شده : گل داودی میناتور سفید - داودی میناتور صورتی و سبز - گل آلسترمریا سفید
در این سبدگل که به صورت گرد کارشده است از ترکیب گلهای داودی میناتور سبز و صورتی و. سفید و گل آلسترمریا سفید استفاده شده است که این مدل به مدل بهاره معروف است
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 210,000 تومان
مشخصات محصول
  • ارتفاع60 سانتی متر
  • نوع و رنگ سبد صورتی ایرنی
  • گل آلسترمریا سفید
  • گل داودی مینیاتورسفید - صورتی و سبز
  • قیمت سبد و برگ آرایی35000 تومان