گلزار بهاره
 

سبدگل پیوند SGP19

سبدگل پیوند SGP19
گلهای کار شده : گل آنتریوم صورتی 65 شاخه - گل آنتریوم قرمز 8 شاخه - گل آنتریوم کرم 20 شاخه - گل لیلیوم صورتی 25 گل-گل زنبق بنفش 15 شاخه - گل قلنفور 15 دسته
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 984,000 تومان
مشخصات محصول
  • ارتفاع320 سانتی متر
  • پایه آهنی دو طبقه می باشد
  • گل آنتریوم صورتی - قرمز - کرم93 شاخه
  • گل لیلیوم صورتی 25 گل