گلزار بهاره
 

سبدگل فانتزی SGT46

سبدگل فانتزی SGT46
گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 6 شاخه - گل لیلیوم سفید 10 گل - گل آلسترمریا سفید 10 شاخه
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 174,000 تومان
مشخصات محصول
  • گل لیلیومسفید 10 گل
  • گل آنتریوم سفید 6 شاخه
  • گل شبو 100 سانتی متر
  • گل آلسترمریا سفید 10 شاخه