گلزار بهاره
 

سبدگل فانتزی S3

سبدگل فانتزی S3
گلهای کار شده :
گل آنتریوم قرمز 3 شاخه گل آلسترمریا زرد 6 شاخه
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 75,600 تومان
مشخصات محصول
  • گل آلسترمریا 6 شاخه زرد
  • گل آنتریوم 3 شاخه قرمز
  • جنس پایه گل سفال سفید
  • ارتفاع 40 سانتی متر
  • قیمت سبد و برگ آرایی22000 هزار تومان