گلزار بهاره
 

سبدگل شیک S46

سبدگل شیک S46
گلهای کار شده : گل میخک صورتی 3 دسته - گل آلسترمریا قرمز 5 شاخه - گل آنتریوم بنفش 3 شاخه
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 84,000 تومان
مشخصات محصول
  • گل آلسترمریا قرمز 5 شاخه
  • گل آنتریوم بنفش 3 شاخه
  • جنس پایه گل سفال
  • ارتفاع 60 سانتی متر
  • قیمت سبد و برگ آرایی20000
  • گل میخک صورتی 3 دسته