گلزار بهاره
 

سبدگل زیبا SGK22

سبدگل زیبا SGK22
گلهای کارشده : گل آنتریوم صورتی 9 شاخه - گل لیلیوم صورتی 9گل - ارکیده فارانوبسیس صورتی 15 گل - گل فرزیا صورتی 3 دسته - گل داودی مینیاتور صورتی 2 دسته
در این سبد گل از تم صورتی استفاده شده است که تمامی گلهای صورتی مانند آنتریوم صورتی - لیلیوم صورتی - فرزیا صورتی - داودی مینیاتور صورتی - که رنک صورتی نماد آرامش می باشد
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 312,000 تومان
مشخصات محصول
  • ارتفاع120 سانتی متر
  • نوع و رنگ سبد سبد گرد کرم
  • گل آنتریوم صورتی 10 شاخه
  • گل لیلیومصورتی 9 گل
  • گل داودی مینیاتورصورتی 2 دسته
  • گل فرزیا صورتی 3 دسته
  • ارکیده فارانوبسیسصورتی 15 گل
  • قیمت سبد و برگ آرایی60000 تومان