گلزار بهاره
 

سبدگل خواستگاری SGK7

سبدگل خواستگاری SGK7
گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 6 شاخه گل لیلیوم سفید 4 گل - گل رز سفید 3 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس 4 گل
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 180,000 تومان
مشخصات محصول
  • ارتفاع75 سانتی متر حدودا
  • نوع و رنگ سبد چینی - قهوه ای
  • گل رز سفید 3 شاخه
  • گل آنتریوم سفید 6 شاخه
  • گل لیلیومسفید 3 گل
  • ارکیده فارانوبسیس4 گل
  • قیمت سبد و برگ آرایی40000 تومان