گلزار بهاره
 

سبدگل خواستگاری SGK1

سبدگل خواستگاری SGK1
گلهای کار شده : گل آنتریوم لب صورتی 14 شاخه -گل لیلیوم صورتی 12 گل -گل آلسترمریا صورتی 15 شاخه -گل رز صورتی 10 شاخه
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 372,000 تومان
مشخصات محصول
  • ارتفاعحدودا 100 سانتی متر
  • نوع و رنگ سبد چینی - قهوه ای
  • گل رز صورتی 10 شاخه
  • گل آنتریوم لب صورتی 14 شاخه
  • گل لیلیومصورتی 10 گل
  • گل آلسترمریا صورتی 15 شاخه