گلزار بهاره
 

سبدگل جدید S2

سبدگل جدید S2
گلهای کار شده :
گل آنتریوم سفید 3 شاخه غنچه گل لیلیوم 7 عدد گل آلسترمریا سفید 4 شاخه گل داودی مینیاتور سبز ا دسته گل فرزیا قرمز 2 دسته (در صورت نبودن از گل جایگزین استفاده می شود)
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 114,000 تومان
مشخصات محصول
  • گل آلسترمریا شاخه سفید
  • گل لیلیوم 7 غنچه
  • گل داودی مینیاتور1 دسته سبز
  • گل آنتریوم 3 شاخه سفید
  • گل فرزیا 2 دسته قرمز
  • جنس پایه گل سفید سفال
  • ارتفاع 45 سانتی متر
  • قیمت سبد و برگ آرایی22000 هزار تومان