گلزار بهاره
 

سبدگل ترحیم SGT43

سبدگل ترحیم SGT43
گلهای کار شده : گل گلایل سفید 120 شاخه - گل لیلیوم کرم 30 گل - گل آلسترمریاسفید30 شاخه - گل آلسترمریا صورتی 20 شاخه
در این تاج گل دو طبقه از گلهای گلایل سفید - آلسترمریا سفید و صورتی و لیلیوم کرم استفاده شده است که ترکیب گل لیلیوم با گل آلسترمریا سفید و صورتی بسیار زیبا می باشد که برای مراسم ترحیم بسیار زیبا می باشد
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 780,000 تومان
مشخصات محصول
  • گل لیلیومکرم 30 گل
  • گل گلایلسفید 120 شاخه
  • ارتفاع320 سانتی متر
  • پایه آهنی دو طبقه می باشد
  • گل آلسترمریا سفید و صورتی 50 شاخه