گلزار بهاره
 

سبدگل ترحیم سفید یکدست SGT6

سبدگل ترحیم سفید یکدست SGT6
گلهای کار شده
گل آنتریوم سفید 100 شاخه - گل لیلیوم کرم 25 شاخه
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 996,000 تومان
مشخصات محصول
  • گل لیلیوم25 شاخه
  • گل آنتریوم 100 شاخه
  • ارتفاع300 سانتی متر
  • پایه آهنی دو طبقه می باشد