گلزار بهاره
 

سبدگل با گل ارکیده سفید S8

سبدگل با گل ارکیده سفید S8
گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 3 شاخه - گل ارکیده فارانوبسیس سفید4 گل - گل فرزیا بنفش 1 دسته - گل فرزیا صورتی 1 دسته - داودی میناتور سبز 1 دسته
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 111,600 تومان
مشخصات محصول
  • گل داودی مینیاتورسبز ا دسته
  • گل آنتریوم سفید 3 شاخه
  • گل ارکیده فارانوبسیسسفید 4 گل
  • گل فرزیا قرمز و بنفش 1 دسته
  • جنس پایه گل چینی سفید
  • ارتفاع 60 سانتی متر
  • قیمت سبد و برگ آرایی35000