گلزار بهاره
 

سبدگل با آنتریوم بنفش S12

سبدگل با آنتریوم بنفش S12
گلهای کار شده : گل آنتریوم بنفش 2 شاخه - گل لیلیوم مدل نیف 3 گل - گل آلسترمریا صورتی 5 شاخه - گل داودی میناتور صورتی 1 دسته - گل فرزیا بنفش 1 دسته -گل فرزیا سفید 1 دسته
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 110,400 تومان
مشخصات محصول
  • گل آلسترمریا صورتی 5 شاخه
  • گل لیلیوم مدل نیف 3 گل
  • گل داودی مینیاتورصورتی 1 دسته
  • گل آنتریوم بنفش 2 شاخه
  • گل فرزیا صورتی و بنفش 1 دسته
  • جنس پایه گل سفال سنگی
  • ارتفاع 55 سانتی متر حدودا
  • قیمت سبد و برگ آرایی25000 تومان