گلزار بهاره
 

دسته گل با گل مریم DS26

دسته گل با گل مریم DS26
گلهای کار شده : گل مریم 10 شاخه - گل رز قرمز 3 شاخه -
در این دسته گل که 10 شاخه گل مریم استفاده شده است که گل نشانه محبت و عشق معشوق است و عشق و محبت را تقدیم معشوق می کند و رز قرمز که نماد عشق و محبت و گرمی می باشد
امتیاز محصول : 5.0
قیمت : 75,600 تومان
مشخصات محصول
  • هزینه برگ آرایی5000 تومان
  • گلهای کار شده مریم و رز