گلزار بهاره
 

دسته گل DS10

دسته گل DS10
گلهای کارشده : گل رز لب ماتیکی 3 شاخه - گل آلسترمریا کرم 7 شاخه
در این دسته گل از رز لب ماتیکی و آلسترمریا کرم استفاده شده است که برای هدیه دادن بسیار مناسب می باشد
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 57,600 تومان
مشخصات محصول
  • هزینه برگ آرایی6000 تومان
  • گلهای کار شده رز لب ماتیکی - آلسترمریا کرم