گلزار بهاره
 

دسته گل با گل آلسترمریا DS104

دسته گل با گل آلسترمریا DS104
گلهای کار شده : گل آلسترمریا قرمز 10 شاخه - گل آلسترمریا نارنجی 10 شاخه - گل آلسترمریا بنفش 15 شاخه
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 144,000 تومان
مشخصات محصول
  • هزینه برگ آرایی 10000 تومان
  • گلهای کار شده گل آلسترمریا 35 شاخه