گلزار بهاره
 

تاج گل SGT14

تاج گل SGT14
گلهای کار شده : گل آنتریوم سفید 40 شاخه گل آنتریوم سبز 17 شاخه گل آنتریوم گوش سیز 13 شاخه گل استرزیا 15 شاخه گل شبو 40 شاخه گل رز سفید 13 شاخه
امتیاز محصول : 0.0
قیمت : 936,000 تومان
مشخصات محصول
  • گل استرزیا15 شاخه
  • گل رز15 شاخه
  • گل آنتریوم سفید 40 شاخه - سبز 17 شاخه - گ
  • ارتفاع320 سانتی متر
  • گل شبو 40 شاخه
  • پایه آهنی 2 طبقه می باشد